Kamil Lučan

NĚCO MÁLO O MNĚ

Komínovou technikou se zabývám více než 20 let.

Jsem REVIZNÍM TECHNIKEM SPALINOVÝCH CEST (osvědčení : 042/36-024/2013)

Vysoké nároky kladu na odbornost a profesionalitu.

  Kdy se setkáme?

  Nejčastější nedostatky stávajících spalinových cest

 • Chybějící revizní zpráva či kontrola spalinové cesty
 • Nedostatečný přívod spalovacího vzduchu
 • Přítomnost zařízení s nuceným odvodem vzduchu ovlivňujícím bezpečný odvod spalin
 • Netěsnosti-praskliny/trhliny/uzávěry otvorů
 • Tvarová nestálost průduchu spalinové cesty
 • Nevyhovující výška komínového průduchu nad střechou nebo ve vztahu k okolním budovám
 • Nevyhovující vnitřní světlost a nedostatečná účinná či neúčinná výška spalinové cesty
 • Nevyhovující konstrukce spalinové cesty z hlediska tlakové třídy
 • Nevyhovující konstrukce spalinové cesty z hlediska použitého materiálu
 • Nevyhovující konstrukce spalinové cesty z hlediska odolnosti proti korozi a působení kondenzátu
 • Nevyhovující konstrukce spalinové cesty z hlediska odolnosti proti vyhoření sazí
 • Nepřípustné připojení dalších spotřebičů
 • Chybějící čisticí otvory (pro tuhá paliva) nebo kontrolní otvory (pro plynná paliva)
 • Nevyhovující přístup ke kontrole a čištění komínového průduchu
 • Nevyhovující svislá výška kouřovodu
 • Nevyhovující stavebně technický stav nadstřešní části komínu
 • Nevyhovující vyústění přes fasádu
 • Neodpovídající řešení prostupů komínů hořlavou stěnou , hořlavým stropem či střešním pláštěm
 • Nedodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a stavebních hmot
 • Zanesení spalinové cesty dehtovými usazeninami