Poctivé  KOMINICTVÍ

KOMÍNOVÝ SERVIS

KOMÍNY POCTIVĚ = VAŠE BEZPEČÍ

Profesionální přístup

ZÁKAZNÍK NA 1.MÍSTĚ

Vždy se snažím o to,aby byl po celou dobu zakázky maximálně spokojen zákazník - od prvotního kontaktování , přes domluvu prohlídky a samotného zaměření objektu (kde vždy kladu důraz na nalezení nejvhodnějšího technického řešení , ať se jedná o rekonstrukci či o stavbu nového komínu) , až po realizaci . Provedení je vždy navrženo a zrealizováno dle platných norem a zákonů , aby závěrem zakázky byla 100% bezpečnost a funkčnost spalinové cesty , maximální spokojenost zákazníka a aby závěrem mohla být vystavena kladná REVIZNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky 34/2016Sb.

Kvalitní provedení realizace

CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

Na každou zakázku je vybrán a použit vhodný CERTIFIKOVANÝ výrobek renomovaného výrobce s platným certifikátem - prohlášením o vlastnostech.

Každá zakázka je realizována v souladu s normami a nařízeními:

ČSN EN 1443 : Komíny - obecné požadavky

ČSN 73 4201 : Komíny a kouřovody - navrhování,provádění a připojování spotřebičů

Vyhláška 34/2016Sb. - o čištění,kontrole a revizi spalinové cesty

ČSN 73 4230 - Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení

TPK K 05-01 - Revize spalinových cest

TPK K 01-02 - Kontrola spalinových cest

TPK K 02-02 - Vložkování komínu

TPK K 03-02 - Čistění spalinových cest


Líbí se Vám moje práce?

OBJEDNEJTE SI MOJE SLUŽBY